Tas nuostabus knygų pasaulis!


Milašaičių Caritas

Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos Caritas
Įmonės kodas - 191250114
Bankas - DNB NORD
Ats. sąskaita - LT874010041400249979
Vadovė - Violeta Jarilinienė
 

Kauno Arkivyskupijos Caritas

 
 
Kauno arkivyskupijoje

Adresas: A. Jakšto g. 4, LT-44279 Kaunas
Tel./faksas:  (37) 209011(37) 209073      
El. p. caritas@kn.lcn.lt 
Puslapis internete: https://kaunas.caritas.lt

 

Pirmininkas – Kauno arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Direktorius – kunigas Virginijus BIRJOTAS
Reikalų vedėja – sesuo Viktorija MAKNAUSKAITĖ

 

 

Nuo 1989 m. veikianti arkivyskupijos Caritas organizacija vienija Kauno arkivyskupijos parapijų, draugijų, kongregacijų, įstaigų, organizacijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Caritas grupės veikia beveik visose Kauno arkivyskupijos parapijose. Arkivyskupijos dekanatų ir parapijų Caritas organizacijos didžiausia dėmesį skiria vaikų, jaunimo, vienišų senelių, kalinių globai, vaikų vasaros stovykloms. Taip pat rūpinasi stokojančiųjų maitinimu.

 

Į Kauno arkivyskupijos Caritas veiklą yra įsitraukę 488 karitiečiai.

 

Veikla

Vargšų maitinimas. Veikiančiose sriubos valgyklose ir maitinimo punktuose darbo dienomis yra maitinami nepasiturintys ir vargstantys Kauno arkivyskupijos gyventojai.

Vaikų maitinimas. Karmelitų, Palemono, Šančių, Petrašiūnų, Pal. J. Matulaičio, Vilijampolės ir Jonavos parapijose savaitgaliais maitinami skurdžiai gyvenančių šeimų vaikai. Viso maitinama daugiau kaip 300 vaikų.

Parama šeimoms. Veikla yra orientuota į skurdžiai gyvenančias šeimas ir probleminėse šeimose augančius vaikus. Vykdomi projektai „Iš gatvės į mokyklą“, „Globa per atstumą“, „Vaikų stovykla Italijoje“, „Vaikų stovykla Čekijoje“, „Pagalba šeimoms maisto produktais“. Viso projektuose dalyvauja apie 400 šeimų ir 130 vaikų.

Senelių namai. Kauno Šančių, Kauno Vilijampolės ir Rumšiškių parapijose veikiantys senelių namai priima gyventi sunkiai besiverčiančius, vienišus asmenis. Viso šiuose senelių namuose gyvena 36 žmonės

Vaikų dienos centrai. Vaikų dienos centruose juos lankantiems vaikams sudaroma galimybė gauti maitinimą, yra vykdoma dienos priežiūra ir ugdymas, padedama vaikams patiriantiems smurtą. Kauno arkyvyskupijoje veikia „Senamiesčio vaikų dienos centras“, Šančių, Palemono ir Ruklos parapijų dienos centrai. Viso aukščiau išvardintus dienos centrus nuolat lanko virš 200 vaikų.

Medicininė pagalba. vykdomas projektas „Slauga ir sielovada namuose“. Projekto socialinės darbuotojos ir savanoriai namuose slaugo sunkiai sergančius ir vienišus asmenis.

 

Vykdomi projektai

Kauno arkivyskupijos Caritas vykdo daugiau kaip 15 įvairių socialinių projektų. Vieni iš didžiausių yra veikiantys vaikų dienos centruose „Esminių vaiko poreikių patenkinimo“, „Smurto“, Narkomanijos prevencijos „Mes galime“ bei tėvystės ir motinystės įgūdžių ugdymo projektai.

 

 Informacijos šaltinis: prieiga per internetą 2012 01 04 www.caritas.lt .

 


"Maisto banko" akcijoje dalyvavo ir "Milašaičių Caritas":