Tas nuostabus knygų pasaulis!


Susirinkimų nutarimai

2015 m. balandžio mėn. vykusio tarybos susirinkimo sprendimu priimti nauji nariai. Kaimų bendruomenės "Milašaičių Dubysa" narių skaičius išaugo iki 62. Tapome pačia skaitlingiausia kaimų bendruomene Milašaičiuose.

2013 03 18 steigiamajame susirinkime  išrinktas bendruomenės pirmininkas - Nerijus Jarilinas.

2013 04 27 steigėjų susirinkime patenkinti naujų bendruomenės narių prašymai. Visi prašymai patenkinti ir visi to panorėję tapo lygiateisiais kaimų bendruomenės "Milašaičių Dubysa" nariais. Narių skaičius 2013 04 27 - 30.

2013 04 27 18.00 val. visuotinis narių susirinkimas - vakaronė. Dalyvių skaičius -24. Priimti sprendimai:

 - išrinkti bendruomenės pirmininko pavaduotojai;

- patvirtinta bendruomenės Taryba;

- nutarta teiktį prašymą stojimui į Raseinių rajono VVG "Raseinių krašto bendrija";

- įgalioti Nerijų Jariliną atstovauti kaimų bendruomenę "Milašaičių Dubysa" Raseinių rajono VVG "Raseinių krašto bendrija.