Tas nuostabus knygų pasaulis!


Milašaičių "Pasaka"

Štai kaip pasigyriau...ir apsišikau "ant LIETUVOS"

Sėdžiu namuose ir galvoju, kaip čia pasireklamuoti, nes esu be galo gražus ir protingas. Gal koks laikraštėlis galėtų padėti? O gal radijas ar TV? Žurnalistas klausia, ar tik vienas toks geras kaime esu? Sakau, tik aš čia valdovas, viskas čia mano, viską aš reguliuoju ir valdau. Bet žurnalistas ne toks durnas papuolė ir paklausė antrąkart, ar tik aš vienas nepakartojamas? Giriuosi toliau, tik aš vienas, kiti dokumentų neturi, paso neturi, nėra čia registruoti. Žurnalistas nė nesitikėjo rasti tokį grynuolį deimantą Milašaičiuose. Klausia toliau, kiek bendruomenių yra? Atsakau, kad tik mano viena, nes kitos neregistruotos, nieko neveikiančios...Išdidžiai, kaip Majakovskis, iškeliu galvą ir tariu, kad tik AŠ VIENAS TOKS DIDIS "ANT LIETUVOS". Šmeižiu kitus dieną, dvi, metus, du...Ogi po kelių metų žiūriu, kad sėdžiu iki ausų apsišikęs. Atspėkit, kas aš toks???
 

Rinkiminis "pirst":

Pavasaris. Vyksta demokratiniai rinkimai į žvėrių tarybą. Agitatoriai laksto po kiekvieną trobelę. Vieni rinkėjams atneša dovanėlių, kiti ateina be dovanų, o tretieji (beje, jau daugiau nei dvidešimt metų) vis žada ir žada, kad jau dabar tikrai pradės rūpintis visais: ir savais, ir svetimais. Jeigu nepavyksta "gražiuoju" susitarti, bando piktuoju pagrasinti:
" - Nebalsuosit už mūsų kandidatą, galėsit daržinėje laidotis..."
Likus dienai iki rinkimų "didieji" agitatoriai džiaugiasi ir raportuoja vyresnybei, kad su visais "sukalbėta" ir jau dabar tai visi balsuos už "savus pateptuosius". Rinkimų diena praeina ramiai. Pradedami skaičiuoti balsai, kai kas vis dar pasakoja anekdotus (beje, jau nelabai linksmus). Skelbiami rezultatai - laimėjo dirbantis žvėrių karalius! Ir ką gi, iš šnekorių pažadų liko tik didžiulis rinkiminis "pirst" (tik dar neaišku, ar vien tik su garsu, ar ir su...). 

Žvėriškas "nachališkumas" Naujųjų metų išvakarėse

Žvėrys tinginiai nusprendė supykdinti Milašaičių miško gyventojus ir padaryti valdžios perversmą. Ką jie sugalvojo? Lapkričio ir gruodžio mėnesiais parašė skundus Raseinių žvėrių tarybai. O šiandien, t.y.gruodžio 31-ąją,  surengti pirmąjį per 2014-uosius metus renginį prieš Naujuosius: su šokiais, su muzika, žodžiu, su trenksmu. O kur? Žvėrys tinginiai savo namus išnuomojo kito miško žvėrių baliui, o patys nusprendė okupuoti darbštuolių žvėrelių patalpas. Bet ne gražiuoju, o grasinimais: atiduokit raktus, nes salė priklauso mums, jeigu ką. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad salė Raseinių žvėrių tarybos sprendimu tinginiams išnuomota 10-čiai metų. Neduosit, į "rajuoną" važiuosim, atestaciją suorganizuosim ir iš darbo išmesim. Zuikiai tik nusijuokė, nes žino, kad tuos raktus Meška, Vilkas ir Šernas dar pavasarį "prauliavojo". Pažiūrėsim ir Jus informuosim, kas yra tikrasis organizatorius ir kas intrigų kūrėjai bei įgyvendintojai. Kai nieko nesugebi, nemoki, gali tik garsiai rėkti, kad kepurė dega. Bet juk dega tinginių kepurės!

 

Nelegalus darbas

Milašaičių miškas garsėja didele teritorija, kurioje miško gyventojai dorai dirba. Bet ne visi, aišku. Atsiranda tokių, kurie Raseinių miško valdovų padedami, organizuoja nelegalų darbą ir nemoka mokesčių į bendrą iždą. Tokie galvoja, kad yra labai galingi ir labai gudrūs, nes per amžių amžius išnaudojo silpnesniuosius. Tokie darbdaviai darbuotojams tik žada: -"Dirbkit, dirbkit...sumokėsiu". Bet kai ateina atlyginimų diena, staiga tie uždirbti pinigėliai dingsta kaip į vandenį. Ne į biudžetą, aišku, bet į pažadukų kišenę. Vakar pavakare (2014 08 27) Zuikis bėga pro "didžiulį fabriką" ir mato, kad "didysis Milašaičių karalius" pats  šveičia ir blizgina akmenį. Zuikis be galo nustemba: -"Nejaugi pasaulio pabaiga atėjo...". Pagalvojo dar kartą ir pasakė sau: -"Ne, tikriausiai, kokią dovaną "į rajoną" veš."

 

Pinigėliai - pinigai

Raseinių girioje susirenka visų pagrindinių aplinkinių miškų žvėrys. Susirenka į visuotinį susirinkimą. Atėjo ir Zuikis, nes buvo gavęs kvietimą. Raseinių krašto liūtas klausia susirinkimo dalyvių:

-"Kaip manot, ar priimam į mūsų gretas zuikių bendruomenę? Bet žinokit, kad pinigais reikės dalintis.

Zuikis nesuprato, kokiais pinigais ir kam dalintis reikės. Šernas atsistojo ir sako:

-"Nepriimkim Zuikio ir jo bendruomenės. Aš ir taip mažai išleidžiu pinigų savo žvėrių labui, o dar jeigu su Zuikiu reikės dalintis. Nesutinku. Nenoriu."

Pasisakė Lapė, Vilkas, Bebras, Usūrinis šuo ir kiti stambesni žvėrys. Visi jie pasisakė prieš tą mažą Zuikelį, kad jų mažutėlių nepriimtų į Žvėrių Tarybą ir neišlaikyti dykaduonių iš surinktų mokestėlių. 

Zuikelis tik nusikvatojo ir pagalvojo:

-"Pažiūrėsim, kaip Jūs be mūsų išsiversit, kaip mus pavysit. Ar po visuotinių rinkimų nereikės zuikių atsiprašyti? O gal ir baudeles į Žvėrių bendruomenės iždą sumokėti? Po miškelį aš lakstau, daug girdžiu ir daug matau..."

 

Bobutės kelionė į savivaldybę

Laukia bobutė su dieduku didelėje eilėje prie valstybės tarnautojų durų savivaldybėje. Staiga atsidaro tos stiklinės durys, išlenda jaunas biurokratas, pamato pirmą eilėje dieduką prie durų, kažko tai susinervina ir klausia:

-"Ko čia atėjai?"

Diedukas išsigando ir net amo neteko. Pagalvojo, kad gal ne jam sako. Durys užsidarė, biurokratas nėrė atgal į savo kabinetėlį kavutės gerti. Bet bobutė kumšt į petį ir sako diedukui:

-"Tikriausiai, čia tau sakė. Eik greičiau į kabinetą, nes antrą kartą niekas net taip neklaus tikrai..."

Susėdusios bobutės, belaukdamos dieduko ir šnekasi:

-"Kai meru buvo tas "Baisūnas"...Koks "Baisūnas"? Na tas, kuris iš darbo atleidinėjo "gerus" valdininkus. Gal tu ir teisi? Aš jo nepažįstu, bet prisimenu, kad bent eilių savivaldybėje nebuvo ir į belaukiančius žmones buvo kreipiamasi mandagiai..."

 

Padangų dūmai Milašaičiuose

Susitinka Milašaičiuose Mekis ir Bekis.

Mekis:

-"Kur eini, bičiuli?"

Bekis:

-"Skubu į pragarą, nes matau, kad padangos dega, o liepsnos nėra.

Mekis:

-"O tai ką tu gali padaryti? Gamtos apsaugos darbuotojus iškviesi?

Bekis:

-"Aš viską galiu. Daug draugų pragare turiu. Ką pasakysiu, tą jie padarys.

Mekis:

-"O žurnalistai tavo darbus įamžins?

Bekis:

-"Tikrai taip. Jie labai gerus reportažus rengia. Juk tu gerai žinai."