Tas nuostabus knygų pasaulis!


Padėka Caritas nariams

15/04/2012 15:06

Dėkoju Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos Caritas nariams:

  • Marytei,
  • Ligitai,
  • Danutei,
  • Valdui,
  • Nerijui,
  • Laimutei,

- padėjusiems surengti poezijos popietę Milašaičių bažnyčioje.

Dėkoju Milašaičių ir Girkalnio parapijų klebonui, Raseinių dekanato dekanui p. Juozui Kaknevičiui už moralinę pagalbą ir patarimus.

 

Violeta Jarilinienė

Milašaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos

Caritas vadovė

—————

Atgal