Tas nuostabus knygų pasaulis!


Vyskupas Milašaičiuose

02/12/2009 18:28

2009 lapkričio 22 d. Milašaičių bažnyčioje lankėsi Kauno Arkivyskupijos Vyskupas gerb. Jonas Ivanauskas, kancleris monsinjoras gerb. Adolfas Grušas ir Raseinių Dekanas Milašaičių parapijos Klebonas gerb. Juozas Kaknevičius.

—————

Atgal