Tas nuostabus knygų pasaulis!


Įvadinė informacija

 

G E R B I A M I E J I,

 

       Siekdamas kuo geriau užtikrinti korespondencijos pristatymą, mano aptarnaujančių gyventojų  prašau    taisyklingai užrašyti adresus. Migruojančių gyventojų prašau pranešti savo laiškininkui naują adresą. Būtų labai malonu, jeigu naujai atvykusieji praneštų savo vardus pavardes bei gyvenamą vietą taip pat.         .

       Mano aptarnaujamų kaimų kodai sekantys: Keryvų, Liepynų, Šilininkų bei Kejėnų  - LT60230, Milašaičių  - LT60231, Palukščio ir Žemygalos – LT60232, Tarosų - LT60233.

      Minėtų kaimų gyventojus apie pasikeitusias šeimų sudėtis bei pavardes prašau pranešti laiškininkui asmeniškai arba telefonu 8 671 50824.

 

      Raseinių kilnojamas paštas        

                Milašaičiai         Laiškininkas Vaclovas Jonas Morkus