Tas nuostabus knygų pasaulis!


 

 

Sveikiname Joną Pranskų, Visvaldą Dabašinską, Antaną Gedminą, Vidą Mikolaitį ir Kastytį Mickų, gruodžio mėnesį švenčiančius gimtadienį. Kaimų bendruomenė "Milašaičių Dubysa" linki Jiems puikios žiemos nuotaikos  ir daug šiltų akimirkų su artimaisiais bei draugais.

 

 

Tebūna visko. Visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų - tiek nedaug.
Jei norit, kad sėkmė ateitų,
Turit garsiai, garsiai ją pašaukt.
Ir nebijokit nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana,
Tuomet pasaulis geras pasidaro,
Ateina laimė lyg šviesi diena.

 

Kaimų bendruomenė "Milašaičių Dubysa" sveikina Eugenijų Sangvaldą su gimtadieniu:

" - Tegul ateina laimė netikėta,

Šiltu jausmu sušildo širdį,
Kas buvo laukta, kas tikėta,
Lai viskas išsipildo!
SU GIMTADIENIU!"

Kaimų bendruomenė "Milašaičių Dubysa" sveikina Dalią Sankauskaitę su gimtadieniu:

Tegu išaušęs gimtadienio rytas, 
Jus nudžiugina nuostabiais saulės spinduliais.. 
Tegu Jūsų nuotaika būna pakilėta, 
O širdį užplūsta taurūs jausmai.

Kaimų bendruomenė "Milašaičių Dubysa" sveikina Vaclovą Grubliauską su gimtadieniu:

Kokia brangi Jums ši dienelė,
Tik vieną kartą per metus.
Tad sveikinam ir linkim laimės
Juk tai – gimtadienis brangus. 

 
 

 

Gerb. dekane, p. J. Kaknevičiau,

Sveikiname Jus su vardadieniu ir gimtadieniu.

Linkime Jums sveikatos ir dievo palaimos!

Milašaičių Caritas nariai - 2012 03 18

p. Laimute Jokilaitiene,

Sveikiname Jus gimtadienio proga ir linkime svajonių išsipildymo!

Milašaičių Caritas nariai - 2012 03 18

Milašaičių Dubysa

Draugai

 

Sveiki, milašaitiškiai,
Noriu pasidžiaugti puikiu praėjusiu savaitgaliu! Puikiai organizuotas stalo teniso ir šaškių turnyras, puiki atmosfera ir linksmai praleistas laikas. Linkiu kuo daugiau tokių puikių renginių. Ačiū.

Pagarbiai,
Laurinaitytė  Ernesta

 

Gerbiamieji milašaitiškiai,


sveikinu Jus visus su šventėmis, šventomis Kalėdų eglėmis, Naujųjų metų laukimu bei nerimu, prasmingais darbais ir gyvenimo pilnatve.Tegul Jus lydi Knyga, Arklas ir Lyra.

KALĖDOS (atv.).pps (4,8 MB)

Pagarbiai - poetas Juozas Nekrošius

 

 

Valdo Kulišausko sveikinimas milašaitiškiams - Valdo Kulisausko sveikinimas Milasaitiskiams.pdf (271,8 kB)

 

 

 Dėkojame p. Vaclovui Morkui už nuolatinę vejos prie bibliotekos priežiūrą!!!

 

Gerb. Daiva,

Sveikiname Jus gimtadienio proga ir nuoširdžiai linkime valios stiprybės bei sėkmės!

Tiek daug gyvenime jau buvo,
Bet dar daugiau tik bus.
Gyvenimas dar ilgas,- jis ilgas ir sunkus.
Bet iš širdies Tau linkim:
Daug laimės didelės..
Sunkumams nugalėti, stiprybės ir vilties...

 

Milašaičių bendraminčiai

 

 

Sveikinimai!

Šioje skiltyje galite pasveikinti Jums artimą ir brangų žmogų: mamą, tėtį, seserį, brolį, dukrą, sūnų, vaikaitį ar provaikaitį - su vardadieniu, gimtadieniu, jubiliejumi ar kita Jums svarbia švente. Yra galimybė įdėti ir foto nuotrauką.

Pageidavimus galite siųsti adresu: milasaiciai@gmail.com 

 

    

 

Dėkojame Broniui Jokilaičiui už pagalbą tvarkant Tujų gatvę.   Tujų gatvės gyventojai.

 

 

 

 

 

Sveikiname, Milašaičių bendraminčių klubas pradėjo savo veiklą!

 

 

  Algimantas Baltakis

Ar daug žmogui reikia? Gyvenimu skųstis tikrai negaliu.
Mane daug kas myli, aš daug ką myliu.Turiu aš kam ranką širdingai paspaust,
Turiu prie ko galvą nuvargęs priglaust.Ar daug žmogui reikia? Tik duonos riekės,
Tik vandenio tyro, tik savo kertės.Tik darbo, kurs mielas. Šiek tiek šilumos.
Ir tai – tik todėl, kad nejaustum žiemos.Ar daug žmogui reikia? Žolės po medžiu.
Žvaigždelės vienos tarp daugybės žvaigždžių.Beribėje jūroje reikia bangos,
Užtykštančios tau ant krūtinės nuogos.Ar daug žmogui reikia? Padangės taikios,
Kurioj ne bombonešiai – paukščiai lekios.Tarp daugelio žemės vingiuotų kelių -
Vienintelio kelio. Nereikia kelių…Kad žemę mylėtum, nekeiktum dangaus,
Dar reikia – nors vieno – bičiulio brangaus.Ar daug žmogui reikia? Aš galvą suku…
Ir maža, ir daug… Atsakyti sunku…

 

 

 

 

 

Padėkos!

Dėkojame visiems pokylio dalyviams (ypatingai pasipuošusiems karnavaliniais rūbais) už gerą nuotaiką, sutinkant Naujuosius 2011-uosius Metus! Ačiū, kad kuriate šventę patys!

Dėkojame p. Marytei Adomaitienei už sumanumą ir stropumą, kuriant bei siuvant "Pelenės" karnavalo rūbus!!!

Dėkojame p. Valdui Ramanauskui ir p. Gediminui Ramanauskui už puikų muzikinį foną Naujametinį vakarą!

 

www.milasaiciai.lt redakcija

 

 Dėkojame Alvydui Daujotui ir Gyčiui Daujotui už sniego nuo Milašaičių kaimo kelių stumdymą. Dabar galime lėkti su vėjeliu...

 Milašaitiškiai

 

Nuoširdžiai dėkojame "PUSIAUŽIEMIO ŠVENTĖS" koncertinės programos dalyviams:

    Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems suorganizuoti šventę, visiems dalyviams, atsinešusiems gerą nuotaiką ir pasidalinusiais ja su visais!

L. Jokilaitienei, D. Girinskienei, A. Girinskui, D. Mikolaitienei, D. Jančerienei, D. Mickuvienei, R. Daujotui, Karolinai Kulišauskaitei, L. Kulišauskienei, V. Jarilinienei, muzikantui - J. Kurelaičiui.

  Organizatoriai

 

Padėka Užgavėnių šventės dalyviams!

Dėkojame visiems dalyvavusiems (linksmųjų rungčių dalyviams ir šventiškai pasipuošusiems ypatingai) Užgavėnių šventėje, kuri vyko 2010 02 16 Milašaičiuose.

Ačiū p. Danutei Girinskienei už skaniai išvirtą košę!

Ačiū p. Valdui Kulišauskui už meistriškai sukonstruotą trišakį košės, sriubos virimui ant laužo ir prizus!

Ačiū p. Jovitai Krauleidienei už KANAPINIO IR LAŠININIO pakvietimą ir muzikinį foną renginio metu!

Ačiū p. Ligitai Kulišauskienei už pagalbą organizuojant renginį!

Ačiū p. Violetai Jarilinienei už varžytuvių organizavimą!

 

Drauge mes galime daugiau!