Tas nuostabus knygų pasaulis!


VIPT naujienos

 

Kompiuterinio raštingumo mokymo kursus 2011 m. sausio-vasario mėn. "e. pilietis" sėkmingai baigė ir kvalifikacinius pažymėjimus gavo 15 Milašaičių bibliotekos lankytojų.

 

Sausio ir vasario mėnesiais Milašaičių bibliotekoje vyko kompiuterinio raštingumo mokymai lankytojams, surengti vykdant “Langas į ateitį” projektą “Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete”. Visų grupių, kurių buvo net 5 iš anksto užsiregistravusios po 3 asmenis kiekvienoje, dalyviai sėkmingai išlaikė žinių patikrinimo egzaminą. Galime tik pasidžiaugti milašaitiškių noru ir įdėtomis pastangomis, siekiant žinių. Kursuose buvo galima sutikti ir labai jaunų žmonių, ir turinčių didžiulę gyvenimo patirtį. Senjorė p. Danutė Girinskienė ne tik nustebino visus savo amžiumi (jai net 72 metai!), bet ir imlumu bei gerais rezultatais. Lektorė jai įteikė specialųjį prizą.

     Mokymų informacinė medžiaga buvo parengta pagal Lietuvos visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto minimaliosios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo programą, kurią sudarė šios pagrindinės temos:

      informacijos paieška internete;

      elektroninės valdžios ir verslo paslaugos;

      atsargumo priemonės naudojantis kompiuteriu ir internetu.

    Šių nuotolinių mokymų programa atitiko tarptautinės ECDL programos gyventojams “e - Citizen” reikalavimus ir nuostatas.

 

 

Violeta Jarilinienė

Vyr. bibliotekininkė

Milašaičių biblioteka

2011-02-25

 

e_piliecio_svente_Milasaiciuose.pdf (146,4 kB)

 


VIPT naujienos

/album/photo-gallery-vipt-naujienos/daiva-kareiviene-su-pazymejimu-jpg1/
/album/photo-gallery-vipt-naujienos/daiva-su-pazymejimu-jpg1/
/album/photo-gallery-vipt-naujienos/danute-su-pazymejimu-jpg1/
/album/photo-gallery-vipt-naujienos/kristina-su-pazymejimu-jpg1/
/album/photo-gallery-vipt-naujienos/laima-su-pazymejimu-jpg/
/album/photo-gallery-vipt-naujienos/ligita-su-pazymejimu-jpg/
/album/photo-gallery-vipt-naujienos/morkiai-su-lektore-jpg1/
/album/photo-gallery-vipt-naujienos/visi-kursu-dalyviai-su-violeta-jpg/

—————